Nikdo není zbytečný na tomto světě,
kdo ulehčuje břemeno jiných.
-Charles Dickens-

Smlouva o poskytování sociální služby

Poradenské služby jsou uživatelům poskytovány zpravidla na základě ústní dohody. Zejména v případech elektronické nebo telefonické poradenské činnosti dochází k uzavření smluvního vztahu konkludentně (osoby vědí, jaké služby poskytujeme, kdy a jaké informace mohou získat), zahájením úkonů odborného poradenství na základě dotazu uživatele. Ústní smlouva je uzavírána v obsahové shodě s písemnou podobou smlouvy a má stejnou právní závaznost jako smlouva písemná.

Písemná smlouva může být uzavírána u složitých poradenských případů, u nichž se předpokládá větší rozsah kontaktů a intervencí, nebo kdykoliv o to uživatel požádá.  

Smlouva (ústní i písemná) obsahuje tyto náležitosti:

  • označení smluvních stran (uživatel – poskytovatel)

  • druh sociální služby

  • místo a čas poskytování

  • rozsah poskytování sociální služby

  • cena a platební podmínky

  • práva a povinnosti smluvních stran

  • výpovědní důvody

  • závěreční ustanovení

Copyright © 2016 - | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | Webdesign: IR-webdesign, tvorba webu Vyškov | Přihlášení

Návštěvnost celkem: | Online: