Nikdo není zbytečný na tomto světě,
kdo ulehčuje břemeno jiných.
-Charles Dickens-

Veřejný závazek, okruh osob

POSLÁNÍ

Posláním Poradny a půjčovny PAPRSEK ve Vyškově je  zvyšovat právní  vědomí  osobám  se zdravotním postižením a seniorům prostřednictvím sociálního poradenství a  pomáhat  jim se zkvalitněním  života  při setrvání  v jejich přirozeném prostředí zapůjčováním rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.

ZÁSADY

 • respekt a úcta k člověku a k jeho právům
 • přístup bez předsudků
 • dostupnost
 • bezplatnost
 • individuální přístup
 • empatie
 • respektování etických zásad profese poradce dle etického kodexu sociálních pracovníků
 • napomáhat k integraci uživatele  zapojit se do společnosti  v rámci jeho možností
 • podpora pečujících osob
 • dodržování lidských práv a svobod
 • provázanost služeb

CÍLE  SLUŽBY

 • informovaný občan v oblasti sociálního zabezpečení
 • uživatel v přirozeném domácím prostředí a oddálení ústavní péče
 • rodiny uživatelů mající všechny informace a prostředky pro kvalitní péči o své blízké
 • zlepšování úrovně sociálních služeb v jednotlivých případech i v rámci celého systému

OKRUH OSOB

 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny se zdravotně postiženými dětmi a mládeží
 • senioři
 • osoby po úrazech a nehodách
 • osoby blízké, rodinní příslušníci a přátelé výše uvedených osob

Copyright © 2016 - | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | Webdesign: IR-webdesign, tvorba webu Vyškov | Přihlášení

Návštěvnost celkem: | Online: