slide3

Členství v klubu

Členství

 • řádným členem klubu se může stát kterýkoliv občan České republiky, nevylučuje-li to platné právní předpisy i cizí státní příslušník a to ve věku od 18-ti let
 • klienti mladší 18-ti let se stávají členy registrovanými
 • kolektivním členem klubu se stávají organizace, instituce, školy, případně jiné subjekty, jimž je činnost klubu Asociace PAPRSEK blízká
 • členství v klubu vzniká podáním přihlášky nebo uzavřením dohody o kolektivním členství a zaplacením členského příspěvku v klubu, jehož výši musí schválit členská schůze klubu
 • členství v klubu zaniká na základě písemné žádosti o ukončení členství v klubu nebo nezaplacením příspěvku po dobu dvou let. V tomto případě zrušení členství schvaluje členská schůze. Dále členství zaniká končením činnosti a zánikem klubu.

První kroky při registraci

 • zažádat o členství v klubu – písemně nebo ústně

Další kroky:

zástupce dítěte/klienta obdrží …

 • přihlášku do klubu, případně smlouvu - jedná-li se o kolektivní členství
 • plán akcí na daný rok
 • formulář „Vyjádření o zdravotním stavu dítěte“
 • formulář „Informace o dítěti“
 • poslední vydání zpravodaje klubu

Dokumenty ke stažení:

 

Přihláška-evidenční list (doc)

Přihláška- evidenční list (pdf)

 

Členské příspěvky

Na základě usnesení z členské schůze ze dne 12. února 2015  byly zvýšeny členské příspěvky:

 • jednotlivé členství – 300,- Kč na osobu a rok
 • kolektivní členství – 150,- Kč na osobu a rok

Povinnosti člena klubu

 • jednou za rok uhradit členský příspěvek do 31. března daného roku
 • jednou za rok se zúčastnit členské schůze (klient nad 18 let/rodič nezletilého dítěte nebo klienta, zbaveného svéprávnosti /zástupce subjektu – kolektivní člen)

Další povinnosti kolektivního člena klubu:

 • zástupce subjektu (kolektivní člen)…
 • průběžně informuje své jednotlivé členy o všech aktivitách klubu
 • vybírá členský příspěvek a do daného termínu jej uhradí klubu PAPRSEK
 • zajišťuje hromadné přihlášení jednotlivých členů na akci (kterou si členové z nabídky klubu PAPRSEK vyberou)
 • vybírá poplatky na akci a hradí je klubu za všechny přihlášené členy

Povinnosti klubu

 • poskytuje své služby registrovaným členům se slevou, někdy zdarma (dle informace o nabízené akci v přihlášce)
 • informuje o všech akcích, které pro členy klubu připravuje
 • zasílá zpravodaj Klubu poštou i elektronicky členům Klubu; brožuru Zákony, novinky, zajímavosti, ... - pouze na vyžádání; informace o změnách v legislativě průběžně a pod.
 • nabízí i jiné akce pro děti/klienty a zákonné zástupce jsou-li nabídnuty jinou organizací 

Copyright © 2021 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign