slide3

Pravidla  pro podávání a vyřizování stížností

Stížnost je možné podat

 • písemně, ústně, poštou: na adresu: Poradna a půjčovna PAPRSEK Lípová 364/2, 682 01 Vyškov nebo Asociace PAPRSEK, Tyršova 29, 682 01 Vyškov
 • e-mailem – pujcovna.vy@seznam.cz, paprsek.vy@seznam.cz
 • telefonicky – 515 531 354, 515 537 061, 739 598 764, 605 428 639,
  724 993 367
 • zápisem do knihy přání, stížností, návrhů a připomínek – kniha je uložena v kanceláři poradny
 • anonymně – do schránky ve vestibulu organizace
 • jakýmkoliv vyjádřením nespokojenosti u klientů neschopných běžné verbální komunikace
 • stížnost lze podat u jakéhokoliv pracovníka nebo je možné jít přímo za vedením
 • uživatel si pro podání a vyřízení stížnosti může zvolit zástupce

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením stížnosti, můžete se obrátit s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti na:

 1. Městský úřad ve Vyškově, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov, Ing. Jana Martínková, tel.: 517 301 570, e-mail: j.martinkova@meuvyskov.cz
 2. registrující orgán, Krajský úřad JMK, odbor sociálních věcí,
  Žerotínovo nám. 3/5,601 85 Brno, tel. 541 651 111, e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz
 3. Veřejného ochránce práv ČR, Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 88, e-mail: podatelna@ochrance.cz

 

Vyřizování stížnosti

 • poskytovatel sociálních služeb je povinen se ke stížnosti vyjádřit do 28 dnů písemně, a to v případě, že bude na provozovně zanechán kontakt stěžovatele
 • pokud se stěžovatel nepodepíše (stížnost je anonymní), je pracoviště povinno jeho stížnost rovněž vyřídit, a to ve formě písemného záznamu o vyřízení stížnosti, který je součástí evidence
 • anonymní stížnost, v případě, že je to vhodné, může být umístěna na nástěnce
 • stížnosti vyřizuje statutární zástupce organizace Jaroslava Bednářová
 • garant a supervizor Poradny a půjčovny PAPRSEK (v případě, že uživatel nebude spokojen s rozhodnutím statutárního zástupce)

Při řešení stížnosti uživatele, který má problémy s komunikací, je nabídnuta odpovídající pomoc (např. zprostředkování služeb tlumočníka znakového jazyka apod.) Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s pravidly a postupem při vyřizování stížností. Stížnosti jsou využívány jako podněty pro zlepšení kvality sociální služby.

Uživatelé jsou o možnosti podání stížnosti informováni ve Smlouvě o poskytnuté sociální službě a na nástěnkách v čekárně Poradny a půjčovny, a to takovou formou, která je klientům dostatečně srozumitelná.

V čekárně poradny je k dispozici papír, psací potřeby a schránka, do které je také možno případné stížnosti vložit.

Copyright © 2021 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign