slide3

Historie Klubu PAPRSEK

První nesmělé krůčky k založení organizace v našem okrese počaly již v červenci roku 1992. Od května 1993 se podařilo shromáždit pár dobrých přátel zdravotně postižených dětí a od ledna 1994 se práce v organizaci rozběhla na plné obrátky. Dnes jsou ve výboru oddaní příznivci, zapálení nejen pro pomoc těmto dětem, mládeži a jejich rodičům.

S novým občanským zákoníkem byla všechna občanská sdružení nucena změnit právní formu. Mnozí se v rámci transformace ze dne na den staly o.p.s., popřípadě zapsaným spolkem. Tak se stalo i s naší organizací a od září 2014 jsme zapsaným (pobočným) spolkem.

Historie Poradny a půjčovny PAPRSEK

Projekt půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek byl připraven již tři roky před jeho realizací. Na počátku roku 2006 nám byly zástupcem města Vyškova nabídnuty místnosti k pronajmutí. Po nezbytných úpravách jsme dne 28. srpna 2006 dostali povolení k nastěhování.

Za přítomnosti zástupce města Mgr. Luboše Kadlece a senátora Ing. Ivo Bárka, byla podepsána dne 1. září 2006 smlouva o pronajmutí nebytových prostor a zároveň byla Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek PAPRSEK slavnostně otevřena a uvedena do provozu. Název Poradna a půjčovna PAPRSEK byl oficiálně přijat ke dni 1. ledna 2007 na základě nového zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V roce 2015 byla dosud registrována sociální služba Poradna a půjčovna dle podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách upravena tak, že služby Poradny (odborné sociální poradenství) zůstaly službou registrovanou a Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek byla ze zákona vyřazena a tak zůstala pouze službou neregistrovanou.

Historie Informačního centra poskytovatelů sociálních služeb PAPRSEK

Informační centrum PAPRSEK vzniklo na základě analýzy projektu „Komunitní plánování“ města Vyškova a současně vyplývající z potřeb klientů, což vedlo bezesporu ke zkvalitnění nejen našich služeb.

Informace o poskytovatelích sociálních služeb byly Poradnou a půjčovnou PAPRSEK poskytovány již od září roku 2006, pouze jsme si vzali za své, soustředit tyto informace o všech poskytovatelích sociálních služeb v jedné organizaci/spolku a zároveň rozšiřovat tyto informace o daných subjektech vydáváním informačních letáků a brožur, které průběžně aktualizujeme a doplňujeme o další, nově vzniklé subjekty.

Oficiálně byla služba uvedena v činnost od ledna 2008.

Historie Osobní asistence PAPRSEK

Osobní asistence PAPRSEK byla zaregistrována k 16. 9. 2013 s účinností od 1. ledna 2014. Tato služba vznikla na základě zájmu stávajících klientů Poradny a půjčovny PAPRSEK.

Asociace PAPRSEK je dnes uznávanou organizací/spolkem, který poskytuje služby zdravotně postiženým dětem a mládeži, včetně všem zdravotně postiženým osobám a jejich rodinám, které o pomoc požádají až nad 80 let věku.

Služby neomezujeme pouze na město či region vyškovského okresu, ale některé služby poskytujeme s celonárodní působností.

 

 

 

Copyright © 2021 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign