slide3

Podpora pro pečující osoby

 Projekt "Podpora služeb pro pečující osoby" finančně podporuje

Služby, které poskytujeme:

 

1. poradenství a podporu osobám, které pečují

 

2. poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

 • pomoc při výběru vhodné kompenzační pomůcky
 • ukázka pomůcek přítomných v organizaci nebo pomocí katalogů či webových stráne
 • předávání informací o tom, jak získat pomůcku hrazenou státem nebo zdravotní pojišťovnou
 • kontakt na jinou půjčovnu, pokud v naší organizaci není možné pomůcku získat

3. poradenství týkající se dávek pro osoby se zdravotním pojištěním a 

    seniory

 • invalidní a starobní důchody
 • dávky státní sociální podpory
 • příspěvek na péči, průkazy TP, ZTP,ZTP/P
 • příspěvek na mobilitu
 • příspěvky na zvláštní pomůcku
 • pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum
 • pomoc při sepsání odvolání a námitek

4. poradenství z oblasti zaměstnanosti a vzdělávání

 • pomoc osobám se zdravotním postižením s výběrem pracovního místa
 • zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem
 • pomoc se sepsáním životopisu
 • vyhledáváním na internetu nebo v naší databázi zaměstnavatelů
 • orientace v Zákoníku práce a zákonu o zaměstnanosti
 • podávání informací o souběhu pracovní činnosti s invalidním důchodem nebo příspěvkem na péči
 • předání kontaktu na speciální pedagogická centra a speciální školy pro žáky a studenty se zdravotním postižením

 

 

 

Copyright © 2021 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign