slide3

Osobní asistence

Osobní asistence

 

Sociální služba osobní asistence je spolufinancována z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650 financovaného z Operačního programu Zaměstnanost

 

Posláním Osobní asistence PAPRSEK je pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům se zkvalitněním života při setrvání v jejich přirozeném prostředí domova.

Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě, 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Službu lze využít pravidelně i nárazově, podle potřeby klienta. Osobní asistenci poskytujeme ve všech obcích okresu Vyškov a obcích v okresech Blansko a Prostějov vzdálených do 20ti kilometrů od města Vyškova.

Pro koho tady jsme:

 • osoby s chronickým onemocněním (nemoci srdce, plic, alergie, diabetes, nádorová onemocnění,            neurodegenerativní onemocnění)
 • osoby se zdravotním postižením (onemocnění fyzické, mentální a duševní, zrakové, sluchové, civilizační, poruchy autistického spektra)
 • seniory                  

Snažíme se, aby klient byl:

 • v domácím prostředí,
 • v kontaktu se svými přáteli a rodinou,
 • v rámci svých možností samostatný,
 • aktivně trávící svůj volný čas

Jak ke klientům přistupujeme:

 • s respektem a úctou,
 • bez předsudků,
 • vždy tak, aby naše služby byly co nejdostupnější,
 • empaticky, s respektem k etice profese osobního asistenta,
 • dodržujeme lidská práva,
 • se snahou, o co největší provázanost s jinými službami

 

Copyright © 2021 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign