slide3

Projekty

Asistenční auto pro PAPRSEK, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK, Lípová 364/2, 682 01 Vyškov

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017402

Projekt pod názvem Bezbariérové auto pro PAPRSEK  je spolufinancován z Evropské unie

Výše uvedený projekt byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operační programu, jehož výstup přispěl především ke zkvalitnění a zefektivnění poskytování terénní sociální služby osobní asistence v rámci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klubu PAPRSEK.

Cílem projektu bylo pořízení dvou osobních automobilů na hybridní pohon, konkrétně se jedná o automobily na alternativní paliva TOYOTA YARIS 1.5 HYBRID. Technické specifikace vozidel jsou v souladu s energetickými požadavky výzvy 101 - IROP.

 

 

 

 

Projekt pod názvem Bezbariérové auto pro PAPRSEK je spolufinancován z Evropské unie.

Projekt pod názvem Bezbariérové auto pro PAPRSEK  je spolufinancován z Evropské unie

Obsahem projektu je zakoupení bezbariérového osobního automobilu pro terénní sociální službu osobní asistence. Automobil má zabudovanou sníženou nájezdovou rampu pro přepravu osob na invalidním vozíku.

Cílem projektu je, aby osoby se zdravotním postižením a senioři nezůstávali uzavření ve svých domovech, mohli žít plnohodnotný život a účastnit se aktivit stejně jako jejich zdraví vrstevníci.

Bezbariérové auto pro PAPRSEK

Copyright © 2021 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign